Moln8 banner

Program

17 september

09.00 

Utställningen öppnar

 

 

09.15-10.00   

Registrering och fika i utställningen

 

 

10.00-10.45

Lokal - SOLA
Invigning av FLISA 2019, Konferencier Malte Hallqvist
Utdelning av det prehospitala priset

 

 

10.45-11.45

Ledarskap och medarbetarskap under påfrestande förhållanden
Robert Karjel

11.45-13.00

Lunch och tid i utställningen

 

 

13.00-14.00

Att aldrig ge upp - Miraklet i Ånnsjön
Marie Nordgren

Resuscitering av svårt nedkyld – Hur är det möjligt att överleva?
Otto Henriksson

14.00-15.15

Fika och tid i utställningen

Samverkansövning på Klarälven 14.30
Ambulansen Värmland tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadregionen.
Plats: Badhusparken

 

Nätverksträffar 14.15
Verksamhetschefer, Lokal: Nils Ferlin
Moderator: Wolmer Edqvist.

Enhetschefer, Lokal: Selma Lagerlöf
Moderatorer: Peter Nordin och Peter Gustafsson

Info: Ta med fika in i salen  

15.15-16.15

Crew Resource Management - Fungerar du och dina medarbetare optimalt?
Tommy Sarwien

16.30-17.15

Jag gav fel läkemedel – hur kunde det ske och vad hände sen?
Pelle Gustafson m fl.

17.15-18.45

Stor invigning av utställningen med Malte Hallqvist samt AW med mingel

18.45

Utställningen stänger
"After kongress" på Olssons Bazar

Båtbussarna lämnar KCCC´s brygga 18.45

 

 
19.00

KCCC stänger för dagen

 

 

 

18 september

08.30

Utställningen öppnar

 

     
09.00-10.15

Samordnad utveckling för god och nära vård
Hedersföreläsare: Anna Nergårdh

Efterföljande paneldebatt
Moderator: Tina Crafoord
Emil Peclard, Maria Jansson, Joakim Björsås, Jerry Lidberg, Felix Andler, Fredrik Helliksson, Håkan Klementsson

10.15-11.00

Fika och tid i utställningen samt posterpresentationer

 

Lokal - SOLA

 

Lokal - Erik Gustaf Geijer

 

Lokal - Selma Lagerlöf

11.00-11.30

Trombektomi på landsbygden 
– en utmaning!
Johan Sanner, Felix Andler

 

Experiolab – Projektet ”Närmre”
Verksamhetschefer, enhetschefer, MLA, verksamhetsutvecklare
Tomas Edman, Fergus Bisset

Målgrupp är personer i ledningsfunktioner; verksamhetschefer, enhetschefer, medicinskt ansvariga läkare, verksamhetsutvecklare etc.

 

Svensk standard för vägambulans
Joakim Falk, Stig Holmberg och Björn Holmqvist

11.40-12.15

Inga misstag i prehospital bedömning - Tre forskningsprojekt från PICTA
Magnus Andersson Hagiwara, Hanna Maurin Söderholm, Bengt-Arne Sjöqvist

 

 

Hygienarbetet ambulanssjukvården Värmland – Hur svårt kan det va?
Lisbet Skog och Åsa Nordlund

12.15-13.30

Lunch och tid i utställningen  

FLISAS Årsmöte
Lokal: Fridolf Rhudin

Info: Ta med lunchtallriken in i salen, maten finns på ett bord i lunchrestaurangen

   

13.30-14.00

Patienter som hänvisas av ambulanssjukvården, vad vet vi egentligen? (13.30-14.15)
Erik Höglund, Jacob Lederman

 

En God och nära vård - är väl fungerande prehospital IT och E-hälsa en förutstättning?
Bengt-Arne Sjöqvist

 

AmbuReg: aktuellt läge och redovisning från årets datainsamling
Glenn Larsson, Håkan Klementsson

14.20-14.50

 

Prehospital styrning till rätt vårdform i Region Stockholm, integrerat vårdstöd gör det lätt att göra rätt
Patrik Söderberg, Yngve Hjorth och Jonas Roshage

 

Patientsäkerhet i Svensk ambulanssjukvård: Resultat av en markörbaserad journalgranskningsstudie
Magnus Andersson Hagiwara

 

Ambulanshelikopterverksamheten ur ett nationellt perspektiv – Ingen jämlik vård!
Gunnar Blomquist

15.00-15.30

Blåljussabotage
Inrikesminister Mikael Damberg

Moderator: Andreas Norling

15.30-16.20

Fika och tid i utställningen samt posterpresentationer

16.20-16.50

Prehospital resursoptimering - Optimal placering av prehospital sjukvård
Britt-Marie Nordström och Patrik Rydén
  Ambulanshelikopter: Critical Emergency Medicine/prehospital intensivvård
Martin Liljekvist, Johannes Edén och Jörgen Johansson

 

Gröna Korset - ett system att konstatera och åtgärda patientsäkerhetsbrister
Ingemar Sundgren, Carina Dinäss och Eimal Safi

17.00-17.30

Spinal rörelsebegränsning - en evidensresa bland spineboards, halskragar och skoopbårar
Bengt Eriksson

 

Ecall – hur gick det sen?
Björn Skoglund

Sensorlarm för MC
David Ångell
  Dagens och morgondagens säkra och robusta kommunikationer - RAKEL och SGSI
Evert Enblom

17.30

Utställningen stänger för dagen

 

     

19.30

Bankett på KCCC

 

     

 

19 september

08.45

Utställningen öppnar

 

 

09.00-09.45  

Lokal - Restaurangen
Prehospital vårdkoordinering - En väg in i den Värmländska vården
Anna Löwenhamn

 

Lokal - Geijer
Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) - Nationell Medevac resurs för allvarliga händelser
Josef Sörensson

09.45-10.15

Fika och tid i utställningen

   
10.15

Utställningen stänger

 

 

10.15-11.00

Hjärt-lungräddning - hur gör vi prehospitalt?
Ulrika Karlgren, Sune Forsberg, Andreas Claesson

 

Hur mäts kompetens i verksamheten, hur identifieras kompetensbrister och vad görs åt dem?
Bengt Eriksson, Peter Danielsson, Mats Hellström, Fredrik Granholm, Seth Sahlberg, Thomas Åslin

11.10-11.55

Pågående dödligt våld
Niklas Haglund, Jonas Fredriksson, Peter Bergström

 

Paneldebatt medicinska beslutsstöd - Varför gör vi olika?
Moderator: Christer Lagerberg
Mikael Rolfs, Sarah Alverblad, Hans Blomberg, Jonas Lööw Lundström, Per Örninge, Åsa Högstedt, Anna Löwenhamn, Cecilia Dahl Bergkvist

12.00-12.45

Posterutställningens, de två vinnarnas presentationer

Avslutning och överlämning till FLISA Stockholm 2020

 

 

12.45

Lunch to-go