Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Retaurangen • 09.00-09.45

Anna Löwenhamn

Prehospital vårdkoordinering - En väg in i den värmländska vården

Ambulansen, Region Värmland, startade hösten 2018 ett projekt tillsammans med SOS alarm där ambulanssjuksköterskor placerades inne på SOS och arbetar i team med SOS-operatörer.
Den sammanlagda kompentensen är en styrka och den direkta målsättningen är att göra skillnad och skapa värde för den enskilde patienten genom en enkel och trygg väg in i vården. Genom prehospital vårdkoordinering används rätt resurs, till rätt ställe, i rätt tid. Indirekt avlastas övrig sjukvård genom att patienten styrs in på rätt vårdnivå redan från början.

Hösten 2019 kommer också 1177 drivas i regionens regi, organisatoriskt under ambulanssjukvården, Region Värmland – En väg in!  

Om Anna:
Anna Löwenhamn är tidigare sjuksköterska på ambulansen, Region Värmland. Anna har arbetat som chef på SOS alarm. Hon är idag projektledare för införande av ambulanssjuksköterska på SOS-alarm och enhetschef för 1177 som kommer tas över i Region Värmlands regi hösten 2019. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program