Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 17.00-17.30

Evert Enblom

Dagens och morgondagens säkra och robusta kommunikationer – Rakel, SGSI

Hur dagens kommunikationssystem, Rakel och SGSI stärker sjukvårdens behov av sekretess och robusthet.Statusrapport för arbetet med nästa generation Rakel.

Just nu pågår ett arbete med förberedelse av en gemensam statlig kommunikationslösning för aktörer med ansvar för samhällets säkerhet och hälsa. Kommunikationslösningen består av fasta och mobila Ip-nät samt ett antal tjänster och applikationer. Syftet med lösningen är att stärka samhällets samlade förmåga att samverka och att kommunicera säkert men också att inom den egna organisationen kunna leda och fördela resurser.

Framtidens kommunikationslösning ska klara de krav som användarna har på tillgänglighet, säkerhet och informationsdelning. Exempelvis måste lösningen hantera patientsekretess och personuppgifter enligt gällande lagar.

Genom att bygga lösningen med öppna standarder förenklas bland annat sammankopplingen av nya och befintliga system. Den öppna standarden ger också en kostnadseffektiv lösning då den tillåter standardiserad utrustning i form av smarta telefoner och datorer. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program