Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Restaurangen • 10.15-11.00

Hjärt-lungräddning - hur gör vi prehospitalt?

Nya riktlinjer från HLR-rådet

Ulrika Karlgren kommer presentera HLR-rådets nya riktlinjer och handlingsplan för avbrytandet av HLR inom den prehospitala vården. Hur länge ska man göra HLR på plats? Vilka patienter bör lastas direkt och köras till sjukhus under pågående HLR och när är det dags att avbryta?

Om Ulrika
Ulrika Karlgren är bosatt i Karlskoga, anestesisjuksköterska och arbetar 50% som Processansvarig för sjukvården, Svenska rådet för hjärt-lungräddning samt är ordförande i arbetsgruppen Hjärtstopp inom sjukvården. Den andra halvan av tjänsten arbetar hon på Utvecklingsenheten, Karlskoga lasarett b.la. som HLR-samordnare och analysledare samt instruktör i olika utbildningar.

Drönare som räddar liv

Lyssna till Andreas Claesson om forskningsprojektet med drönare som räddar liv vid plötsligt hjärtstopp. Ett flertal studier har publicerats som påvisar potentialen med denna metodologi. I en inledande GIS-modell och en senare uppföljande studie publicerad i JAMA med flygningar utom synhåll i Norrtälje 2016 visades en markant tidsförkortning genom användandet av drönare som komplement till ambulanssjukvård. Mindre kommersiella drönare har även visat stor potential att nyttjas för livräddning i samband med drunkning för visuell identifiering, leverans av flythjälpmedel och med AI för att automatiserat igenkänna personer under ytan.

Artikel/videolänk (scrolla ner för video)

Om Andreas
Andreas Claesson 44 år, är ambulanssjuksköterska och ordförande för Svenska HLR-rådet. Claesson är även verksam som forskare vid hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet med fokus på tidiga insatser i samband med plötsligt hjärtstopp.

Paramedic2

Sune Forsberg kommer prata om den stora Paramedic2 studien som genomfördes i England och presenterades 2018. Studien visar på resultat som stödjer dagens rekommendationer med adrenalin vid hjärtstopp utanför sjukhus. Dock finns omständigheter som kommer att diskuteras.

Om Sune
Sune Forsberg är specialist i Anestesi/Intensivvård, Kardiologi samt Internmedicin. Sune arbetar idag som överläkare och verksamhetschef för AnOpIva samt för Medicinska och Opererande specialiteter på Norrtälje sjukhus. Sune forskar vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet. Sedan 11 år tillbaka arbetar han också som bakjour på Giftinformationscentralen.Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program