Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 14.20-14.50

Gunnar Blomquist

Ambulanshelikopterverksamheten ur ett nationellt perspektiv – Ingen jämlik vård!

Hur ska vi kunna få en jämlik sjukvård utan en nationellt heltäckande ambulanshelikopterverksamhet? Stora delar av landet saknar helt denna resurs. Idag finns 9 baser. Vi skulle behöva 15. Med en läkare snabbt på plats och transport direkt till rätt vårdnivå kan man rädda många liv.

I Sverige saknar vi en heltäckande ambulanshelikopterverksamhet. Jämför vi med våra grannländer ligger vi långt efter. Det akuta omhändertagandet med helikoptrar saknas i stora delar av Sverige idag.

Svensk Luftambulans arbetar aktivt för att skapa en nationellt heltäckande och samordnad ambulanshelikopterverksamhet. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program