Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 11.00-11.30

Johan Sanner & Felix Andler

Trombektomi på landsbygden – en utmaning!

Varje år insjuknar runt 25.000 personer i stroke, en del av de så svårt att de får ett omfattande handikapp för resten av livet. Patienter som drabbats av stora blodproppar kan numera få en chans att undgå en svår stroke genom så kallad endovaskulär trombektomi. Denna typ av behandling liknar kateter-ingrepp på hjärtats blodkärl men utförs idag endast av ett fåtal specialister inom neurointervention som enbart finns på de stora universitetssjukhusen. Detta innebär att patienter i mera glesbebyggda län behöver transporteras över långa sträckor och det i en situation där varje minut räknas. Detta ställer oerhörda krav på urakut omhändertagande och ett välfungerat teamarbete av sjukvårdens olika enheter.

Under föreläsningen kommer aktuella utmaningar och praktiska exempel på lösningar samt våra framtidsvisioner presenteras.

Om Johan och Felix:
Johan Sanner och Felix Andler är specialistläkare inom Neurologi med särskilt intresse för strokesjukvård. Båda arbetar som överläkare på Neurolog- och Rehabkliniken, Region Värmland. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program