Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Geijer • 11.10-11.55

Medicinska beslutsstöd - Varför gör vi olika?

Paneldebatt om ambulansprioritering och -dirigering nu och i framtiden. I panelen sitter representanter, både medicinskt ledningsansvariga och operatörer från SOS-alarm och sjukvårdens larmcentral. Varför ser det olika ut mellan våra regioner? Vart är vi på väg och vad styr utvecklingen? Vilka är kvalitetsmålen? Debatten är interaktiv med publiken som en paneldeltagare!

Moderator: Christer Lagerberg, Region Värmland
christer.lagerberg@regionvarmland.se

Christer är sjuksköterska och stationschef på ambulansen i Kristinehamn, Region Värmland. Han är delprojektledare för ambulanssjuksköterska på SOS alarm.

SOS-alarm

Mikael Rolfs, chefsläkare SOS
mikael.rolfs@sosalarm.se

Mikael är barnnarkosläkare och tidigare chef på Karolinska. Han var chefläkare i Sörmland innan han började som chefläkare på SOS Alarm AB. På SOS är Mikael medicinskt ansvarig för de medicinska riktlinjerna inklusive beslutsstöd.

Sarah Alverblad
sarah.Alverblad@sosalarm.se

Sara har arbetat som SOS-operatör sedan 2011. Hon är teamledare på centralen i Karlstad med kompetens inom bedömning och prioritering av 112samtal, ambulansdirigering och räddningåtgörare. Sara ingår i projektet för beslutstöd.

Sjukvårdens larmcentral, Region Sörmland och Uppsala

Hans Blomberg, Medicinskt ansvarig läkare sjukvårdens larmcentral Uppsala
hans.blomberg@akamdemiska.se

Medicinsk Ledningsansvarig läkare Sjukvårdens Larmcentral i Region Sörmland och Uppsala. Hans är specialistläkare i Anestesi och intensivvård med deltagande i Uppsalas Intensivvårdshelikopter sedan sekelskiftet. Ambulansöverläkare i Region Uppsala mellan 2003 – 2016. Hans är en av tre skapare av Medicinskt Beslutsstöd för ambulansdirigering (MBS). Han har också ett stort intresse för utbildning. CMD i PHTLS och AMLS. Byggt upp och över tid utvecklat utbildningsverksamheten inom ambulansen i Region Uppsala. Hans disputerade i prehospital sjukvård 2013. Nuvarande forskningsinriktning främst mot alarmeringstjänst inom ramen för Uppsala Center for Prehospital Research (UCPR)

Jonas Lööw Lundström
jonas.lundstrom@akademiska.se

Jonas är specialistsjuksköterska men inriktning Ambulanssjukvård och har arbetat inom ambulansen 2003-2016. Jonas tjänstgör sedan 201606 som operatör på Sjukvårdens Larmcentral (SvLC) och sedan 201903 som utbildningssjuksköterska/operatör.

Sjukvårdens larmcentral VGR

Per Örninge, Larmcentralen VGR
per.orninge@vgregion.se

Per är medicinskt ledningsansvarig överläkare vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) VGR. Per är anestesiolog och har arbetat inom ambulanssjukvården sedan 2005, både som ambulansöverläkare och operativ läkare i regionens ambulanshelikopter. Per var med och startade SvLc VGR och arbetar bl a med både riktlinje- och beslutsstödsfrågor inom larmcentralen. Han är vice ordförande i FLISA.

Åsa Högstedt, VGR
åsa.hogstedt@vgregion.se

Åsa är specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) VGR. Åsa har ett mångårigt förflutet inom ambulanssjukvården och har bl a varit projektledare vid införande av SMS-livräddare i VGR. Åsa har varit med sedan starten av SvLc VGR både som larmcentralssjuksköterska, HEMS-koordinator och verksamhetsutvecklare.

Prehospital vårdkoordinering, ambulanssjuksköterska hos SOS-alarm, Region Värmland

Anna Löwenhamn, Region Värmland
anna.lowenhamn@regionvarmland.se

Anna är idag projektledare för införande av ambulanssjuksköterska på SOS-alarm och enhetschef för 1177 som kommer tas över i Region Värmlands regi hösten 2019. Anna har en lång erfarenhet som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Anna har också tidigare arbetat som chef på SOS alarm.

Cecilia Dahl Bergqvist, Region Värmland
cecilia.dahl.bergkvist@regionvarmland.se

Cecilia är specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård och arbetar på ambulansen i Karlstad. Sedan oktober 2018 har hon delad tjänst i projektet ambulanssjuksköterska hos SOS-alarm. Cecilia har tidigare erfarenhet som sjuksköterska på Lungmedicinsk avdelning Sahlgrenska och akutmottagningen i Karlstad.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program