Moln8 banner

Posterpresentationer


Förmiddag, Onsdag 10.20-10.55
Hans Blomberg

Kvalitets- och utvecklingsprojekt:

Eftermiddag, Onsdag 15.35-16.10
Tina Crafoord

Forskningsstudie:

  • Amanda Jacobsen
    Se vem jag är! - Facilitering som stöd för en mer personcentrerad ambulanssjukvård
  • Kristoffer Wibring
    Låg träffsäkerheten för RETTS och Medicinskt index vid prehospital bedömning av patienter med bröstsmärta
  • Veronica Vicente
    Experience of using video support in ambulance care -An interview study with physicians in the role of Regional medical support

Kvalitets- och utvecklingsprojekt: