Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 13.30-14.15

Jakob Lederman & Erik Höglund

Patienter som hänvisas av ambulanssjukvården, vad vet vi egentligen?

Träffa två doktorander inom området och tag chansen att ställa dina frågor!
Denna informativa, interaktiva och intressanta hybridföreläsning med fokus på alternativa vårdnivåer presenterar det du behöver veta för att ifrågasätta valet av vårdnivå.

Vad är rätt och vad är fel?

Vem hänvisas? Till vad? Och vad är egentligen att betrakta som patientsäkert?

Första kommer kliniskt relevanta nationella och internationella forskningsresultat kring hänvisningar att presenteras. Sedan kommer det ges möjlighet att ställa Dina frågor till föreläsarna och diskutera dilemman och tankar om hänvisning till alternativa vårdnivåer.

Ladda ner kongressens app innan du kommer till föreläsningen för att kunna interagera med föreläsarna under pågående föreläsning.

Jakob Lederman, doktorand vid Karolinska institutet, Stockholm.
Jakob Lederman är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och doktorand vid Karolinska Institutet och Akademisk ambulans i Region Stockholm. Doktorandstudierna bedrivs parallellt med kliniskt arbete i Stockholms ambulanssjukvård samt undervisning på högskola. Målsättningen med doktorandprojektet är dels att resultaten ska ge en mer nyanserad bild av den relativt stora grupp patienter som inte medföljer ambulansen. Genom ökad kunskap ges goda förutsättningar att utveckla vården med en hög patientsäkerhet och även en ökad trygghet för ambulanspersonalen. Vidare avses att lära mer om alternativa vårdnivåer genom patienters och ambulanspersonals erfarenheter.

Erik Höglund, doktorand vid Örebro Universitet, Örebro.
Specialistutbildad ambulanssjuksköterska, Örebro.
Erik Höglund är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och doktorand vid Örebro Universitet. Han har ett varierande arbete där doktorandstudier, handledning och föreläsningar varvas med kliniskt arbete som ambulanssjuksköterska vid Akutkliniken, Ambulansavdelningen i Örebro. Sedan 2015 bedriver han ett forskningsprojekt för att försöka beskriva olika aspekter av hänvisning inom ambulanssjukvården. Eriks projekt syftar i stora drag till att beskriva vilka som hänvisas, vad som händer med de personer som har hänvisats samt hur dessa personer och ambulanspersonalen upplever hänvisningen. Förhoppningen är att forskningen ska kunna ligga till grund för utvecklingen av mer patientsäkra riktlinjer för hänvisning, ingå som en del i framtida utbildningar och förändra synen på personer som hänvisas.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program