Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 11.00-12.15

Tomas Edman & Fergus Bisset

Experiolab – Projektet ”Nära”

Patientens fokus!

I denna workshop ger vi konkreta tips och verktyg från tjänstedesign för att fånga och förstå patienters behov. Vi funderar tillsammans på hur vi kan utforma en nära och personcentrerad vård som tar vara på patienters egna förmåga och resurser.

Experio Lab Sverige är en samverkan av flera landsting och regioner i landet som tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Visionen utgår från en vilja att möta de utmaningar och behov av utveckling och transformation som hälso- och sjukvården står inför.

Tomas Edman

Lätt överviktig 50 plussare och fembarnspappa. Ofrivillig fårbonde med egna erfarenheter som närstående vid psykisk ohälsa. Lite drygt 20 års arbete som offentligt anställd intraprenör med övertygelse att om vi som medborgare och användare får vara med att utforma våra gemensamma offentliga tjänster så kommer de fungera bättre och möta våra behov. Verksamhetsansvarig för Experio Lab Sverige, Region Värmland.

Fergus Bisset

Tjänstedesigner Experio Lab, Region Värmland.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program