Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 09.00-10.15

Paneldebatt

God och nära vård

Ambulanssjukvården står precis som hela den övriga sjukvården inför enorma förändringar. Demografin visar att vi blir allt äldre samtidigt som våra samlade resurser ska räcka till fler patienter och där möjligheterna att hjälpa och vårda utvecklas något enormt. Våra patienter är oftast den multisjuka äldre som har ett komplext vårdbehov där vi behöver krossa murarna mellan kommun och region, mellan slutenvård och öppenvård. Vi behöver skapa en sömlös vård som finns där patienten är – en god och nära vård! Det innebär att de patienter som ambulanssjukvården möter har otroligt olika behov och ambulanssjukvården inklusive all mobil vård måste utveckla sitt medicinska bakre stöd till att innefatta alla läkarspecialiteter, inte minst primärvården.

Anna Nergårdh, regeringens utsedda särskilda utredare av god och nära vård beskriver vår framtid. Därefter följer en spännande paneldebatt om ambulanssjukvårdens framtid och roll med stort fokus på det breda kunnande och den digra palett av medicinskt bakre stöd som vår personal måste ha när de möter den multisjuka äldre.  

Paneldeltagare: Anna Nergårdh, Felix Andler, Emil Peclard, Maria Janson, Joakim Björås, Jerry Lidberg, Fredrik Helliksson och Håkan Klementsson

Moderator är Tina Crafoord, överläkare i anestesi och intensivvård.

Tina är medicinskt ansvarig för ambulanssjukvården Värmland samt arbetar regionalt och nationellt för en samlad, förbättrad och enhetlig kontaktväg för patienten. Tina har tidigare arbetat många år som verksamhetschef och brinner för ledarskap samt hur vi kan utveckla svensk hälso- och sjukvård vilket lett till arbete nationellt även på den arenan.

Anna Nergårdh

Anna är specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar. Hon har arbetat som chefsläkare och biträdande Landstingsdirektör i Stockholms läns Landsting. Åren i landstingets ledning gav henne möjlighet att få arbeta med nationella hälso- och sjukvårdsfrågor, i nationella styrgrupper, projekt och som expert i utredningar. När Anna fick uppdraget att leda utredningen mot en god och nära vård var det oemotståndligt för henne då hon sedan länge arbetat och brunnit för hur hälso-och sjukvården kan göras bättre för de som den är till för – patienterna.

Felix Andler

Felix är specialistläkare inom Neurologi med särskilt intresse för strokesjukvård. Felix arbetar som överläkare på Neurolog- och Rehabkliniken, Region Värmland.

Emil Peclard

Emil är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare i centrala Falun. Emil har alltid haft ett stort intresse för akut och prehospital sjukvård och är därför glad över att sedan 1 april 2019 arbeta 10% inom ambulanssjukvården i Dalarna med att utveckla samarbetet mellan ambulansverksamheten och primärvården. Han är ordförande i Dalarnas lokalstyrelse för Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och försöker engagera sig i den fortsatta utvecklingen av en attraktiv och hållbar primärvård. Emil genomförde sin AT i Kiruna och fick då upp ögonen för hur läkaryrket kan kombineras med hans passion för skidåkning och friluftsliv. 2011 blev han Skandinaviens första instruktör i Advanced Wilderness Life Support och har sedan dess arbetat med vildmarksmedicin och friluftssjukvård i olika sammanhang, främst utbildning men även konsultuppdrag till guideföretag och arrangörer av frilufts- och idrottsevenemang.

Maria Janson

Efter många år intrahospitalt på thorax, narkos och en specialistexamen i barnkirurgi, sadlade Maria Janson om till den prehospitala vården och blev 2011 ambulansöverläkare i först nordöstra Skåne, därefter i mellersta Skåne. Hon är sedan 2018 medicinskt ledningsansvarig läkare på Region Skånes larmcentral. I sitt arbete som ambulansöverläkare är hon aktiv i det regionala läkarstödet, som 24/7 erbjuder ambulanserna i Region Skåne råd och stöd i akuta ärenden.

Joakim Björås

Joakim Björås är överläkare, PhD. Arbetar idag som Ambulansöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Tf Regional prehospital överläkare i VGR

Jerry Lidberg

Jerry Lidberg har arbetat som sjuksköterska sedan 2010. Efter ett par år inom yrket valde han att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom intensivvård, ambulanssjukvård och anestesisjukvård. För Jerry har utbildningarna inneburit djupare kunskap och spetskompetens. Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans, ett företag som är inriktat mot motorsport, event och utbildning. Jerry har också jobbat som enhetschef på Falck Ambulans i Stockholm. Sedan Ambulans2019 är han ordförande i riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS. 

Håkan Klementsson

Håkan är medicinskt ansvarig läkare Akutkliniken Blekinge sjukhus och ordförande i FLISA

Fredrik Helliksson

Anestesiolog och helikopterläkare, Region Värmland.

 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program