Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 10.15-11.00

Hur mäts kompetens i verksamheten, hur identifieras kompetensbrister och vad görs åt dem?

Välkommen till en workshop som arrangeras tillsammans av Region Dalarna och Region Västernorrland. Ni får ta del av hur de båda regionerna arbetar för att säkra kompetensen av sina medarbetare bland annat genom certifiering. Det öppnas sedan upp till diskussion med auditoriet för att just diskutera hur kompetensbrister identifieras och vad som görs åt dem.

Region Dalarna

Bengt Eriksson
Bengt är anestesiolog och ambulansöverläkare i Region Dalarna. Bengt är en av drivkrafterna till att både PHTLS (Prehopital Trauma Life Support) och AMLS (Advanced Medical Life Support) togs till Sverige 1998 respektive 2007 och är nationellt medicinskt ansvarig för båda kurserna. 

Mats Hellström
Mats är anestesiolog och en av två ambulansöverläkare i Region Dalarna. Han tjänstgör även på Dalarnas ambulanshelikopter. Mats har jobbat med utbildning av såväl sjuksköterskor som läkare under många år.

Peter Danielsson
Peter är ambulans- och anestesisjuksköterska och har arbetat inom ambulanssjukvården sedan 1998. De senaste fem åren som utbildningssjuksköterska och verksamhetsutvecklare.

Region Västernorrland

Fredrik Granholm
Fredrik, SSAI-DCrEM, anestesiolog och intensivvårdsläkare. Ambulansöverläkare i Region Västernorrland. 

Thomas Åslin
Thomas är specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård och har arbetat inom ambulanssjukvården sedan 1984. Först som ambulansförare sedan som ambulanssjukvårdare och nu som ambulanssjuksköterska. Han är utbildningssamordnare inom ambulanssjukvården RVN, koordinator PHTLS Västernorrland, certifierings sjuksköterska, instruktör i A-HLR Vuxen/barn samt AMLS och PHTLS.

Seth Sahlberg
Seth är ambulanssjuksköterska och har arbetat inom ambulansen sedan 2005. Han är instruktör inom AMLS, A-HLR Barn/vuxen, PEPP samt arbetar med IVPA. Seth har lokalt utbildningsansvar i Härnösand samt sitter i regionens utbildningsgrupp. Har under 2018/19 genomfört ett kvalitetsuppföljningsprojekt gällande regionens certifieringsprocess tillsammans med ambulansöverläkare Fredrik Granholm.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program