Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 16.20-16.50

Martin Liljekvist, Johannes Edén, & Jörgen Johansson

Ambulanshelikopter: Critical Emergency Medicine/prehospital intensivvård

Kom och lyssna till Johannes, Jörgen och Martin och ta del av deras arbete på ambulanshelikoptern i Värmland. Presentationen, verksamhetens syfte och deras arbetssätt kommer illustreras genom patientfall.   

Om Martin
Martin Liljekvist, 43 år, HCM/Anestesisjuksköterska, SLA. Tidigare jobbat på Ambulanshelikoptern i Göteborg.

Om Johannes
Johannes Edén, 39år. Överläkare på AnOpIVA, Centralsjukhuset Karlstad och Ambulanshelikoptern. Klinikansvarig för traumatologi och engagerad i vår fortlöpande utbildning.

Om Jörgen
Jörgen Johansson, tillräckligt gammal. Överläkare på AnOpIVA-kliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Läkare på Ambulanshelikoptern Värmland sedan 2016. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program