Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 16.20-16.50

Ingemar Sundgren, Carina Dinäss & Eimal Safi

Gröna Korset – ett system att konstatera och åtgärda patientsäkerhetsbrister

Ambulansverksamheten i Södra Älvsborg är spridd till sju olika ambulansstationer vilka är fördelade på tre enhetsområden. En stor brist sågs i hur man på ett enkelt och fungerande sätt kunde delge varandra olika problemområden som identifierats på olika enheter.  Baserat på ett stort medarbetarengagemang har en fungerande struktur byggts upp, alltifrån registrering av händelser, värdering av insatser, genomförande av åtgärder samt till medarbetare, återkoppling av resultatet.

Gröna korset är unikt i Sverige. Sättet att arbeta har nominerats till patientsäkerhetspriset på SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) med intentionen att sprida kunskapen till andra organisationer vilka upplever samma problem.

Föreläsare
Ingemar Sundgren, utvecklingscontroller, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg
Carina Dinäss, vårdenhetschef, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg
Eimal Safi, ambulanssjuksköterska, Gröna Korset ansvarig, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program