Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 17.00-17.30

Björn Skoglund & David Ångell

eCall – hur gick det sen?

eCall – bilar som larmar själv vid krock – är den första typen av sensorlarm in till nödnumret 112. Sedan starten den 1 oktober 2017 har SOS Alarm tagit emot hundratals sådana larm. Vad är eCall, hur fungerar det egentligen och vilka erfarenheter kan vi dra så här snart två år efter starten? Vad är skillnaden mellan det europiska eCall-systemet och biltillverkarnas egna? Detta och vad vi ser i framtiden för eCall får du veta mer om här.

Björn Skoglund, Tjänsteutvecklare SOS Alarm 

Sensorlarm för MC

Hösten 2018 kom SOS Alarm i kontakt med teknikleverantören Detecht och tillsammans såg man möjligheter att med hjälp av sensorer korta ner tiden från olyckstillfälle tills SOS Alarm fick kännedom om händelsen. I januari 2019 startade projektet med representanter från Region Västernorrland, Räddningstjänsten i Medelpad, Detecht och SOS Alarm.

  • Hur är det möjligt att på bara 8 veckor få igång en nationell pilot med målet att på 3 månader bevisa hypotesen att "SOS Alarm kan fatta adekvata beslut baserat på sensordata" med hjälp av 15000 motorcyklister?


David Ångell, Tjänsteutvecklare SOS Alarm 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program