Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 17.00-17.30

Bengt Eriksson

Spinal rörelsebegränsning - en evidensresa bland spineboards, halskragar och skoopbårar

Vid FLISA i Örebro 2018 presenterade Bengt Eriksson LÖF:s initiativ, Säker traumavård och de nya rekommendationerna vid immobilisering av traumapatienten. Presentationen i Örebro redogjorde för historisk bakgrund och evidensläget som ligger till grund för arbetsgruppens 8 rekommendationer för Spinal Rörelsebegränsning som är den nya termen. PÅ FLISA i Karlstad kommer Bengt att delge oss, en kort repetition om evidensläget och hur SLAS, Sveriges Ambulansläkare i Samverkan, valt att förhålla sig till rekommendationerna samt ge en bild hur implementeringen går nationellt.

Om Bengt Eriksson
Bengt är en av drivkrafterna till att både PHTLS (Prehopital Trauma Life Support) och AMLS (Advanced Medical Life Support) togs till Sverige 1998 respektive 2007. Han är fortfarande nationellt medicinskt ansvarig för båda kurserna. Bengt är anestesiolog och ambulansöverläkare i Region Dalarna och hans intresse för traumasjukvård har lett till många intressanta möjligheter och spännande möten genom åren.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program