Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 16.20-16.50

Britt-Marie Nordström & Patrik Rydén

Prehospital resursoptimering - Optimal placering av prehospital sjukvård

Kom och lyssna på hur vi simulerar framtidens ambulanssjukvård.

Vi utvecklar ett datadrivet simuleringsverktyg för att jämföra olika resursallokeringar inom ambulanssjukvården. Verktyget gör det möjligt att simulera konsekvenserna av åtgärder innan vi tar beslut. Några frågor som verktyget ska kunna besvara är

  • Hur ska vi organisera ambulanssjukvården 2025? En växande och åldrande befolkning ställer krav på anpassning.
  • Hur påverkas responstiderna av att vi ersätter en dygnsbil med en dagbil?
  • Var är det bäst att placera en ny resurs?
  • Hur anpassar vi resurserna vid plötslig sjukfrånvaro?

I presentationen beskriver vi verktyget, frågeställningar och ett exempel där vi undersöker hur responstiderna i Skellefteå kommer att påverkas av Northvolts nya fabrik (beräknad befolkningsökning på 15%).

Föreläsare
Britt-Marie Nordström, Leg sjuksköterska, projektledare ambulanssjukvården, Region Västerbotten
Patrik Rydén, matematisk statistiker och vetenskaplig ledare, Umeå Universitet

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program