Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Geijer • 09.00-09.45

Josef Sörensson

Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) - Nationell Medevac resurs för allvarliga händelser

Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) är en resurs som kan användas vid större olyckor, katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade. MSB ansvarar för SNAM i samverkan med Region Västerbotten, SAS och Socialstyrelsen. Konceptet innehåller sex intensivvårdsplatser och 6-12 intermediärvårdsplatser samt ett tjugotal sittande patienter eller anhöriga. SNAM kan användas både nationellt och internationellt när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Nationella insatser med SNAM syftar i första hand till att stödja ett landsting i vars område en större olycka skett och där ett större antal skadade i behov av specialistvård (t.ex. brännskadevård) behöver transporteras en längre sträcka. Internationella insatser med SNAM syftar i första hand till att stödja människor med anknytning till Sverige som drabbats av en större olycka och där reguljära resurser inte är tillräckliga. SNAM kan även begäras som en resurs ur EU-s frivilligpool.

Föreläsare
Josef Sörensson Sörensson, handläggare operativa avdelningen MSB

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program