Moln8 banner

Kontakt

Organisationskommiten: Lena Landberg, Katrin Eriksson, Joakim Pettersson

Har du frågor gällande programmet vänligen kontakta Joakim Pettersson,
joakim.pettersson@regionvarmland.se 

Har du frågor gällande utställningen vänligen kontakta Krister Andersson,
090-70 60 35 krister@umea-congress.se

Har du frågor gällande registrering eller logi vänligen kontakta Elisabet Norlin Rehnmark,
090-70 60 38 elisabet@umea-congress.se

PCO: Krister Andersson, Elisabet Norlin Rehnmark