Moln8 banner
Dag 1 • Lokal Sola • 13.00-14.00

Otto Henriksson

Resuscitering av svårt nedkyld – Hur är det möjligt att överleva?

Hur är det möjligt att överleva trots långvarigt hjärtstillestånd vid svår nedkylning? Otto Henriksson presenterar fysiologiska och prognostiska faktorer, beslutsstöd och prehospital logistik samt särskilda åtgärder under HLR vid resuscitering av svårt nedkyld.

Om Otto:
Otto Henriksson är specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna och Ambulanshelikoptern, Lycksele. Disputerad vid Umeå universitet i ämnet ’Prehospitalt omhändertagande av nedkyld person. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program