Moln8 banner
Dag 1 • Lokal Sola • 15.15-16.16

Tommy Sarwien

Crew Resource Management – Fungerar du och dina medarbetare optimalt?

Crew Resource Management är en obligatorisk utbildning inom flyget och innebär i stora drag att man använder de resurser som finns tillgängliga på bästa möjliga sätt för få en säker och effektiv verksamhet. Här är människan, ledarskap och samarbete centrala delar.

Tommy berättar om sina erfarenheter av CRM, både som utbildare och i operativ verksamhet. Bland annat får ni höra vad som händer när man sammanför två olika verksamheter; flyg och akutsjukvård, till att verka mot ett gemensamt mål.

Tommy håller löpande utbildningar i CRM och ni kommer här att få både inspiration och verktyg till vad som är viktigt att fokusera på för att få er verksamhet att fungera. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program