Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 11.00-11.30

Joakim Falk, Stig Holmberg och Björn Holmqvist

Svensk standard för vägambulans

Kom och lyssna till vad svensk standard för vägambulans är och revideringen som nu gjorts innebär. Detta kommer presenteras från en panel med deltagare ur kommittén.

1990 bildades inom det europeiska standardiseringsorganet CEN en kommitté, TC 239 Rescue systems, för att arbeta fram en europeisk standard för ambulanser och lista den utrustning som preklinisk vård kan behöva i olika situationer. Sverige, som utarbetade den första standarden för ambulanser redan på 1930-talet, har varit drivande i det arbetet. Användningen av standarderna inom ambulanssjukvård bidrar till ökad patientsäkerhet och effektivt resursutnyttjande för såväl vård som ambulanstillverkare. Att öka detaljeringsnivån och fokusera på den patientvård som ska kunna bedrivas i ambulanser är något som den svenska kommittén för ambulanssjukvård driver i den aktuella revisionen av vägambulansstandarden SS EN 1789. En annan ambition är att öka barnsäkerheten i ambulans i och med standardarbetet för kuvöser.

Aktuellt:

  • Revidering av Vägambulansstandarden EN 1789, med fokus på säkerhet för personal och patienter samt hygien och ergonomi.
  • Revidering av EN 1865 för generella krav på bårar. 5 delar med specifikationer på design och prestanda av bårar och fästanordningar.
  • Nyligen reviderad standard för transportkuvössystem (EN 13976) har publicerats 2018, om säkra gränssnitt mot fordon och hur barnet ska sitta fast i kuvösen.
  • Standard för luftambulanser (EN 13718-1 och -2) nyligen reviderad. Stort fokus på helikopterambulanser. Arbetet omfattar såväl utrusning som arbetsmiljö.


Ansvarig för programpunkten:

Joakim Falk, Swedish standard institute, SIS 
Stig Holmberg, Region Norrbotten
Björn Holmqvist, AB Germa

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program