Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 14.20-14.50

Patrik Söderberg, Yngve Hjorth & Jonas Roshage

Prehospital styrning till rätt vårdform i Region Stockholm, integrerat vårdstöd gör det lätt att göra rätt

De senaste åren har vårdstrukturen i Region Stockholm genomgått stora förändringar. Från att ha haft sju sjukhusanslutna akutmottagningar som tagit emot ambulanser har man nu öppnat en intensivakut med ett mycket smalt och högspecialiserat uppdrag och dessutom nio närakuter med stora möjligheter att handlägga många av de patienter som tidigare varit tvungna att söka på de sjukhusanslutna akutmottagningarna. Tidigt identifierades behovet av att triagera rätt patient till rätt vårdform. Hänvisningsstödet Region Stockholm ligger till grund för var patienten med akut behov av vård ska söka vård i Regionen.

Ambulanssjukvården i Region Stockholm använder RETTS som triagesystem. Vi undersökte om det skulle gå att använda RETTS till att styra rätt patienter till närakuterna. Vi samlade företrädare för samtliga närakuter och tittade igenom vilka ESS-koder och RETTS färger som var lämpliga för ambulansen att styra direkt till närakut.

Efter att ha kommit överens om lämpliga tillstånd som ambulansen kunde styra direkt till närakut lades dessa in som vårdprocesser i FRAPP – ambulansernas digitala IT-stöd så att ambulanspersonalen får hjälp att välja rätt vårdform för patienten. Närakuterna har tillgång till FRAPP, så de kan se vilka patienter som är på väg och förbereda mottagandet om det skulle vara önskvärt.

Patrik Söderberg, Chefsläkare Prehospital Vård, Region Stockholm
Yngve Hjorth, vårdutvecklare prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, Region Stockholm
Jonas Roshage, vårdutvecklare prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, Region Stockholm

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program