Moln8 banner

Föreläsargåvor

 

FLISA-kongressen kommer sätta in ett bidrag till ”Jocke Nybergs minnesfond” som gåva till alla föreläsare. Alla föreläsare får ett gåvokort samt några chokladpraliner i en ask som tack.

Denna fond är vald då Marie Nordgren som föreläser om Miraklet i Ånnsjön representerar SLAO, Svenska skidanläggningars organisation.  

”För att minnas Jocke Nybergs betydelsefulla arbete och stora engagemang under sina 22 år som pistör och säkerhetschef skapades Jocke Nybergs Minnesfond och fonden har som syfte att utveckla säkerheten för medlemmar i SLAO”.

Läs mer på Jocke Nybergs minnesfond och på Aftonbladets artikel.

   
     

 

Föreläsare

 

Anna Nergårdh

Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh är specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar. Hon har arbetat som chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns Landsting. Åren i landstingets ledning gav henne möjlighet att få arbeta med nationella hälso- och sjukvårdsfrågor, i nationella styrgrupper, projekt och som expert i utredningar. När Anna fick uppdraget att leda utredningen mot en god och nära vård var det oemotståndligt för henne då hon sedan länge arbetat och brunnit för hur hälso-och sjukvården kan göras bättre för de som den är till för – patienterna.

Läs mer
 
     

Mikael Damberg

Blåljussabotage

Lyssna till och få möjlighet att ställa frågor till inrikesminister Mikael Damberg när han berättar om regeringens förslag för ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning. 

Läs mer
 
     

Robert Karjel

Ledarskap och medarbetarskap under påfrestande förhållanden

Robert deltog i räddningsinsatsen under Estoniakatastrofen. Han har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, samt byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU.

Robert har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, har utbildats vid amerikanska Marinkåren och under 2005 var han Copeland Fellow vid anrika Amherst College. Han har gett ut fem romaner, som sålt i 10 länder. Robert är en av Sveriges mest uppskattade talare inom ledarskap och medarbetarskap. Robert blev utsedd till Årets talare – Genombrott 2013 och blev Årets talare -Man 2016.

Läs mer
 

 

Paneldebatt

 

Medicinska beslutsstöd - Varför gör vi olika?

Paneldebatt om ambulansprioritering och -dirigering nu och i framtiden. I panelen sitter representanter, både medicinskt ledningsansvariga och operatörer från SOS-alarm och sjukvårdens larmcentral. Varför ser det olika ut mellan våra regioner? Vart är vi på väg och vad styr utvecklingen? Vilka är kvalitetsmålen? Debatten är interaktiv med publiken som en paneldeltagare!

Läs mer
   
     

God och nära vård

Ambulanssjukvården står precis som hela den övriga sjukvården inför enorma förändringar. Demografin visar att vi blir allt äldre samtidigt som våra samlade resurser ska räcka till fler patienter och där möjligheterna att hjälpa och vårda utvecklas något enormt. Våra patienter är oftast den multisjuka äldre som har ett komplext vårdbehov där vi behöver krossa murarna mellan kommun och region, mellan slutenvård och öppenvård. Vi behöver skapa en sömlös vård som finns där patienten är – en god och nära vård! Det innebär att de patienter som ambulanssjukvården möter har otroligt olika behov och ambulanssjukvården inklusive all mobil vård måste utveckla sitt medicinska bakre stöd till att innefatta alla läkarspecialiteter, inte minst primärvården.

Läs mer
   

 

Abstracts

 

Anna Löwenhamn 

Prehospital vårdkoordinering - En väg in i den värmländska vården

Anna Löwenhamn är tidigare sjuksköterska på ambulansen, Region Värmland. Anna har arbetat som chef på SOS alarm. Hon är idag projektledare för införande av ambulanssjuksköterska på SOS-alarm och enhetschef för 1177 som kommer tas över i Region Värmlands regi hösten 2019.

Läs mer
 
     

Bengt Eriksson

Spinal rörelsebegränsning - en evidensresa bland spineboards, halskragar och skoopbårar

Bengt är en av drivkrafterna till att både PHTLS (Prehopital Trauma Life Support) och AMLS (Advanced Medical Life Support) togs till Sverige 1998 respektive 2007. Han är fortfarande nationellt medicinskt ansvarig för båda kurserna. Bengt är anestesiolog och ambulansöverläkare i Region Dalarna och hans intresse för traumasjukvård har lett till många intressanta möjligheter och spännande möten genom åren.

Läs mer
 
     

Bengt Eriksson, Peter Danielsson, Mats Hellström, Seth Sahlberg & Thomas Åslin

Hur mäts kompetens i verksamheten, hur identifieras kompetensbrister och vad görs åt dem?

Välkommen till en workshop som arrangeras av Region Dalarna och Region Västernorrland tillsammans. Ni får ta del av hur de båda regionerna arbetar med certifiering av sina medarbetare för att säkra kompetensen. Det öppnas sedan upp till diskussion med auditoriet för att just diskutera hur kompetensbrister identifieras och vad som görs åt dem.

Läs mer
   
     

Bengt Arne Sjöqvist

En God och nära vård – väl fungerande prehospital IT och E-hälsa en förutsättning?

Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Chalmers och Sveriges första Professor of Practice. Han har arbetat med medicinteknik och eHälsa/telemedicin/Digital Health sedan senare delen av 70-talet, och i mitten av 80-talet initierade han arbetet med att utveckla den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed. Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet, och medverkar idag i forskningsprojekt inriktade på bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd, inkl. AI, och ICT-stöd för vårdprocess optimering, samt dessutom i styrelser och Advisory Boards inom närliggande områden.

Bengt Arne initierade 2012 utvecklingen av vad som idag är den neutrala öppna samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA). Sedan 2015 är PICTA en del av Lindholmen Science Park i Göteborg, och Bengt Arne dess första programansvarige.

Läs mer
 
     

Björn Skoglund & David Ångell

eCall – hur gick det sen?
 
Björn Skoglund, Tjänsteutvecklare SOS Alarm

Har arbetat på SOS Alarm med frågor runt nödnumret 112 i trettio år.
Nuvarande roll är som tjänsteutvecklare för 112 och Krisberedskap.
Var projektledare för införandet av eCall 2016-2017.

Sensorlarm för MC
David Ångell, Tjänsteutvecklare SOS Alarm

Tjänsteutvecklare på SOS Alarm med många års erfarenhet av utveckling inom en rad olika områden

Läs mer
 
     

Britt-Marie Nordström & Patrik Rydén

Prehospital resursoptimering - Optimal placering av prehospital sjukvård

Britt-Marie Nordström, Leg sjuksköterska, projektledare ambulanssjukvården, Region Västerbotten
Patrik Rydén, matematisk statistiker och vetenskaplig ledare, Umeå Universitet

Läs mer
 
     

Erik Höglund & Jakob Lederman

Patienter som hänvisas av ambulanssjukvården, vad vet vi egentligen?
 
Erik Höglund

Doktorand vid Örebro Universitet, Örebro.
Specialistutbildad ambulanssjuksköterska, Örebro.
Erik Höglund är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och doktorand vid Örebro Universitet. Han har ett varierande arbete där doktorandstudier, handledning och föreläsningar varvas med kliniskt arbete som ambulanssjuksköterska vid Akutkliniken, Ambulansavdelningen i Örebro. Sedan 2015 bedriver han ett forskningsprojekt för att försöka beskriva olika aspekter av hänvisning inom ambulanssjukvården. Eriks projekt syftar i stora drag till att beskriva vilka som hänvisas, vad som händer med de personer som har hänvisats samt hur dessa personer och ambulanspersonalen upplever hänvisningen. Förhoppningen är att forskningen ska kunna ligga till grund för utvecklingen av mer patientsäkra riktlinjer för hänvisning, ingå som en del i framtida utbildningar och förändra synen på personer som hänvisas.

Jakob Lederman

Doktorand vid Karolinska institutet, Stockholm.
Jakob Lederman är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och doktorand vid Karolinska Institutet och Akademisk ambulans i Region Stockholm. Doktorandstudierna bedrivs parallellt med kliniskt arbete i Stockholms ambulanssjukvård samt undervisning på högskola. Målsättningen med doktorandprojektet är dels att resultaten ska ge en mer nyanserad bild av den relativt stora grupp patienter som inte medföljer ambulansen. Genom ökad kunskap ges goda förutsättningar att utveckla vården med en hög patientsäkerhet och även en ökad trygghet för ambulanspersonalen. Vidare avses att lära mer om alternativa vårdnivåer genom patienters och ambulanspersonals erfarenheter.

Läs mer
 
     

Evert Enblom

Dagens och morgondagens säkra och robusta kommunikationer – Rakel, SGSI

Evert arbetar som tjänstestrateg på MSB och då med Rakel och SGSI som huvudfokus.

Läs mer
 
     

Gunnar Blomquist

Ambulanshelikopterverksamheten ur ett nationellt perspektiv – Ingen jämlik vård!
Gunnar Blomquist

Förbundschef, Svensk Luftambulans

Läs mer
 
     

Glenn Larsson & Håkan Klementsson

AmbuReg; Aktuellt läge och redovisning från årets datainsamling

Glenn Larsson

Verksamhetsutvecklare ambulanssjukvården Region Halland, ledamot FLISA:s styrelsen

Håkan Klementsson

Medicinskt ansvarig läkare Akutkliniken Blekinge sjukhus, ordförande i FLISA 

Läs mer
 
     

Josef Sörensson

Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) - Nationell Medevac resurs för allvarliga händelser

 

Josef Sörensson

Handläggare operativa avdelningen MSB

Läs mer
 
     

Ingemar Sundgren, Carina Dinäss & Eimal Safi 

Gröna Korset – ett system att konstatera och åtgärda patientsäkerhetsbrister
 
Ingemar Sundgren

Utvecklingscontroller, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Carina Dinäss

Vårdenhetschef, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Eimal Safi

Ambulanssjuksköterska, Gröna Korset ansvarig, Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Läs mer
 

     

Johan Sanner & Felix Andler

Trombektomi på landsbygden – en utmaning!

Johan Sanner och Felix Andler är specialistläkare inom Neurologi med särskilt intresse för strokesjukvård. Båda arbetar som överläkare på Neurolog- och Rehabkliniken, Region Värmland.

Läs mer
 
     

Joakim Falk, Stig Holmberg & Björn Holmqvist

Svensk standard för vägambulans
 
Joakim Falk

Swedish standard institute, SIS

Stig Holmberg

Region Norrbotten

Björn Holmqvist

AB Germa

Läs mer
 
     

Hanna Maurin Söderholm, Bengt Arne Sjöqvist & Magnus Andersson Hagiwara

Inga misstag i prehospital bedömning – tre forskningsprojekt från PICTA

Hanna Maurin Söderholm - ViPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan

Hanna Maurin Söderholm är lektor i informationsvetenskap och verksam vid Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park samt Prehospen, Högskolan i Borås. Hanna har lång erfarenhet av forskning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik inom det prehospitala området, såsom videoteknik och beslutsstöd. Hon har även arbetat med digitala patienter, virtuella världar, spel och simulering som verktyg för prehospital träning, utbildning och forskning. 

Bengt Arne Sjöqvist - PreSISe - Kan AI förbättra den prehospitala identifieringen av förhöjd risk för sepsis?

Bengt Arne initierade 2012 utvecklingen av vad som idag är den neutrala öppna samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA). Sedan 2015 är PICTA en del av Lindholmen Science Park i Göteborg, och Bengt Arne dess första programansvarige.

Magnus Andersson Hagiwara - PreTest – En mobil prehospital testbädd 

Magnus Andersson Hagiwara är docent i prehospital akutsjukvård och verksam på PreHospen, Högskolan i Borås. Magnus har en lång erfarenhet som ambulanssjuksköterska och har sedan disputation arbetat med forskningsprojekt kring digital teknik i ambulanssjukvård. Magnus har även bedrivit forskning inom simulering i den prehospitala miljön samt patientsäkerhet.

Läs mer
 

     

Lisbeth Skog & Åsa Nordlund

Hygienarbetet ambulanssjukvården Värmland – Hur svårt kan det va?
 
Lisbeth Skog

Ambulanssjukvårdare Sunne, hygienombud

Åsa Nordlund

Ambulanssjuksköterska Arvika, hygienombud

Läs mer
   
     

Magnus Andersson Hagiwara

Patientsäkerhet i Svensk ambulanssjukvård: resultat av en markörsbaserad journalgranskningsstudie

Magnus är docent i prehospital akutsjukvård och arbetar som lektor på högskolan i Borås. Han är även föreståndare på forskningscentrat PreHospen. Magnus är aktiv i forskning inom prehospital patientsäkerhet. Han har drivit och deltagit i projekt som kartlagt den prehospitala patientsäkerheten med även projekt som undersökt metoder för förbättrad bedömning som t.ex. beslutstöd, videokonsultation och simuleringsbaserad träning. Magnus är ambulanssjuksköterska i botten med 15 års erfarenhet inom ambulanssjukvården.

Läs mer
 
     

Marie Nordgren

Att aldrig ge upp - Miraklet i Ånnsjön

Marie Nordgren arbetar till vardags som anestesisjuksköterska på centraloperation i Östersund och har tidigare arbetat inom ambulanssjukvården. Marie har över 20 års erfarenhet som skidpatrullör (skidområdenas räddningstjänst) och varit aktiv i fjällräddningen i Norrbotten i många år. I över 30 år har hon ansvarat för sjukvård och räddningsutbildningar för Svenska skidanläggningars organisation (SLAO) i samverkan med fjällräddningen. Marie är idag SVEFRO`s (Svenska Fjällräddarnas RiksOrgansiation) delegat i IKARs (International kommission of alpine resuce) medicinska kommission.

Läs mer
 
     

Martin Liljekvist, Johannes Edén & Jörgen Johansson

Ambulanshelikopter: Critical Emergency Medicine/prehospital intensivvård

Martin Liljekvist

43 år, HCM/Anestesisjuksköterska, SLA. Tidigare jobbat på Ambulanshelikoptern i Göteborg.

Johannes Edén

39år. Överläkare på AnOpIVA, Centralsjukhuset Karlstad och Ambulanshelikoptern. Klinikansvarig för traumatologi och engagerad i vår fortlöpande utbildning.

Jörgen Johansson

Tillräckligt gammal. Överläkare på AnOpIVA-kliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Läkare på Ambulanshelikoptern Värmland sedan 2016.

Läs mer
 
     

Niklas Haglund, Jonas Fredriksson, Peter Bergström

Pågående dödligt våld

 

Niklas Haglund

Niklas arbetar som beredskapssamordnare i Region Stockholm och då främst med CBRNE-frågor. Han är regional övningsledare och en av regionens Tjänstemän i beredskap. Niklas har ett förflutet på akutbilen i Stockholm och har också arbetat som lärare på polishögskolan och på Räddningsverket samt som byrådirektör på Socialstyrelsen.

Jonas Fredriksson

Jonas har tjänst som Regional insatsledare i Polisregion Stockholm. Regional insatsledare är den högsta ledningsnivån ute och vi leder minutoperativa insatser vid grova brott och större olyckor, där det finns ett stort behov av samverkan och samordning. Vi leder också i förväg kända insatser (särskilda händelser), som större allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, statsbesök med mera samt insatser där det är mycket samverkan med andra myndigheter t.ex. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Regeringskansliet. Jonas sidouppdrag är att arbeta med samverkan och övningsverksamhet med räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Peter Bergström

Peter arbetar som utvecklingsledare i Storstockholms brandförsvar och har sedan 2017 arbetat med att öka räddningstjänstens förmåga vid antagonistiska händelser. Peter representerar även Storstockholms brandförsvar i externa staber vid större eller komplicerade händelser. Tidigare erfarenheter av arbete i yttre tjänst i flera räddningsregioner som Sunne, Karlstad brandförsvar och Brandkåren Attunda. I det sistnämnda även som utbildningsansvarig för den utryckande verksamheten.

Läs mer
 

     

Otto Henriksson

Resuscitering av svårt nedkyld – Hur är det möjligt att överleva?

Otto Henriksson är specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna och Ambulanshelikoptern, Lycksele. Disputerad vid Umeå universitet i ämnet ’Prehospitalt omhändertagande av nedkyld person.

Läs mer
 
     

Patrik Söderberg, Yngve Hjorth och Jonas Roshage

Prehospital styrning till rätt vårdform i Region Stockholm, integrerat vårdstöd gör det lätt att göra rätt
 
Patrik Söderberg

Chefsläkare Prehospital Vård, Region Stockholm

Yngve Hjorth

Vårdutvecklare prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, Region Stockholm

Jonas Roshage

Vårdutvecklare prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, Region Stockholm

Läs mer
 

Fotograf: Anna Molander


     

Pelle Gustafson

Jag gav fel läkemedel – hur kunde det ske och vad hände sen

Pelle Gustafson är tumör- och traumaortopeden som blev försäkringsbolagstjänsteman. Efter många års arbete i Lund som läkare och chef tog Pelle 2012 över som chefläkare för Löf, där han är ansvarig för bolagets patientsäkerhetsarbete. Han är också sedan 2013 en av Läkartidningens medicinska redaktörer med ansvar för manuskript inom kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet och organisation.

Läs mer
 
     

Tommy Sarwien

Crew Resource Management – Fungerar du och dina medarbetare optimalt?

Tommy Sarwien arbetar idag som pilot på Svensk Luftambulans och var med och startade upp den verksamheten från grunden. Han har under 15 års tid utbildat flygbesättningar från hela världen i CRM, men även barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och sjukvårdsinstruktörer inom våra regioner.

Tommy var med och byggde organisationen kring svensk civil sjöräddning som befälhavare och chefspilot och har jobbat som trafikpilot på flygbolaget SAS. Han är grundutbildad fallskärmsjägare, har flugit beväpnade helikoptrar i Försvarsmakten och även arbetat som flyginspektör på Transportstyrelsen.

Läs mer
 
     

Tomas Edman & Fergus Bisset

Experiolab – Projektet ”Nära”

 

Tomas Edman

Lätt överviktig 50 plussare och fembarnspappa. Ofrivillig fårbonde med egna erfarenheter som närstående vid psykisk ohälsa. Lite drygt 20 års arbete som offentligt anställd intraprenör med övertygelse att om vi som medborgare och användare får vara med att utforma våra gemensamma offentliga tjänster så kommer de fungera bättre och möta våra behov. Verksamhetsansvarig för Experio Lab Sverige, Region Värmland.

Fergus Bisset

Tjänstedesigner Experio Lab, Region Värmland.

Läs mer
 
     

Ulrika Karlgren, Andreas Claesson & Sune Forsberg

Hjärt-lungräddning - hur gör vi prehospitalt?
 
Ulrika Karlgren - Nya riktlinjer inom HLR-rådet

Ulrika Karlgren är bosatt i Karlskoga, anestesisjuksköterska och arbetar 50% som Processansvarig för sjukvården, Svenska rådet för hjärt-lungräddning samt är ordförande i arbetsgruppen Hjärtstopp inom sjukvården. Den andra halvan av tjänsten arbetar hon på Utvecklingsenheten, Karlskoga lasarett b.la. som HLR-samordnare och analysledare samt instruktör i olika utbildningar.

Andreas Claesson - Drönare som räddat liv

Andreas Claesson 44 år, är ambulanssjuksköterska och ordförande för Svenska HLR-rådet. Claesson är även verksam som forskare vid hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet med fokus på tidiga insatser i samband med plötsligt hjärtstopp.

Sune Forsberg - Paramedic2

Sune Forsberg är specialist i Anestesi/Intensivvård, Kardiologi samt Internmedicin. Sune arbetar idag som överläkare och verksamhetschef för AnOpIva samt för Medicinska och Opererande specialiteter på Norrtälje sjukhus. Sune forskar vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet. Sedan 11 år tillbaka arbetar han också som bakjour på Giftinformationscentralen.

Läs mer