Moln8 banner
Dag 1 • Lokal Sola • 10.45-11.45

Robert Karjel

Ledarskap och medarbetarskap under påfrestande förhållanden

”Robert Karjel inspirerar hur en organisation och den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter nya uppgifter, trots svåra yttre och inre förhållanden. Du får insikter och verktyg för hur det omöjliga kan delas upp i hanterliga delar och nå ett faktiskt resultat.”

Inför uppdraget att bekämpa somaliska pirater, fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organisationen var präglad av tidigare misslyckanden, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier. Under insatsen lyckades de avvärja mer än 100 piratattacker samt eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. En prestation som rönt stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt.

 

Karjel inspirerar kring hur man föder framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. Hur man går från den enskildes rädsla att misslyckas till en gemensam vilja av att uppnå något stort. Han visar med konkreta exempel på hur samarbete uppnås och hur beslutsprocesser under press kan förstås och underlättas. Allt baseras på en ovanlig, dramatisk och djupt berörande historia.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program