Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Sola • 09.00-10.15

Anna Nergårdh

Samordnad utveckling för god och nära vård

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete där en del handlar om att organisera vården utifrån allmänheten och patienternas behov. Mot denna bakgrund utsåg regeringen 2017 Anna Nergårdh till särskild utredare för utredningen, Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Utredningen är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och ska stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Målbilden är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas i samspel med sjukhus och kommunala insatser som tydligt utgår från patientens behov. En målbild baserad på god och nära vård. Vad betyder detta för den svenska ambulanssjukvården? Det prehospitala perspektivet fanns inte med i direktiven men Nergårdh betonar att utredningen vet om att ambulanssjukvården är en viktig pusselbit i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Utredningens slutbetänkande överlämnas i mars 2020. Under FLISA kongressen 2019 är Anna Nergårdh hedersföreläsare. Anna kommer där att presentera utredningen med ett prehospitalt perspektiv och sedan delta i efterföljande debatt om Ambulanssjukvårdens roll i framtidens sjukvård. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program